In het voorjaar van 2020 moesten we plotseling allemaal zoveel mogelijk thuiswerken. Dit om reisbewegingen en daarmee de kans op besmettingen te verkleinen. Waar het in eerste instantie leek te gaan om een tijdelijke maatregel, werken mensen met een kantoorbaan nu al 1.5 jaar zoveel mogelijk vanuit huis. Inmiddels lijken we er zelfs gewend aan geraakt en de vraag luidt dan ook; wordt thuiswerken de toekomst? In dit artikel leggen we de voor- en nadelen van thuiswerken naast elkaar.

Voordelen van thuiswerken

Geen reistijd
Een van de belangrijkste voordelen van thuiswerken is dat je geen reistijd meer hoeft te maken. De gemiddelde reistijd betreft woon-werkverkeer in Nederland bedraagt 50 minuten. Door thuis te werken bespaar je daarmee gemiddeld 100 minuten per werkdag.

Meer tijd voor privéleven
Aansluitend op het vorige punt heb je door het besparen van reistijd meer tijd voor je privéleven. Je kunt meer tijd doorbrengen met het gezin, meer tijd vrij maken voor sport of een andere hobby.

Beter voor het milieu
Doordat we met z’n allen minder gebruik maken van de auto en minder gebruik maken van het openbaar vervoer, komt dat ten goede van het milieu. Daarnaast ontstaat er door het thuiswerken veel minder files en vertragingen.

Minder kantoorruimte
Bedrijven hebben voortaan een kleinere kantoorruimte nodig. Ongetwijfeld zullen er ook bedrijven zijn die volledig op afstand zullen werken, waardoor er überhaupt geen kantoorruimte nodig is. Ook zal de bouw van nieuwe kantoorpanden afnemen.

Hogere productiviteit
Tot slot geven veel werknemers aan dat ze thuis productiever werken dan op kantoor. Je wordt namelijk niet zo gauw meer afgeleid door je collega’s. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een gezin met jonge kinderen.

Nadelen van thuiswerken

Niet zo sociaal
Een van de grootste nadelen van thuiswerken is dat thuiswerken niet zo sociaal is. Veel mensen zien werk niet alleen als werk, maar ook als stukje sociale activiteit. Hierdoor kunnen thuiswerkers vereenzamen en zich minder goed sociaal ontwikkelen.

Alleen met een goede werkplek
Thuiswerken is alleen ideaal voor werknemers die thuis een goede werkplek kunnen inrichten. Denk hierbij aan een professionele kantoorstoel en een ergonomische bureautafel. Niet iedereen is in de mogelijkheid om een aparte werkruimte in huis in te richten en vaak worden deze kosten ook niet (100%) vergoedt.

Werk en privé lastig te scheiden
Door het thuiswerken wordt het steeds lastiger om werk en privé van elkaar te scheiden. Waar thuis de plek is voor ontspanning en het gezinsleven, komt daar nu ineens werk ook bij. Des te belangrijker is het om een aparte werkruimte in te richten.

Grotere kans op misbruik
Alhoewel de meeste werknemers netjes hun werk zullen blijven doen en vaak ook productiever zijn, zullen er natuurlijk ook mensen zijn die misbruik maken van die situatie. Wanneer je thuiswerkt is het natuurlijk een stuk lastiger om gecontroleerd te worden.

Vereist meer discipline
Of je het nou wel of niet fijn vindt om thuis te werken, het is in ieder geval duidelijk dat thuiswerken meer discipline vereist dan werken op kantoor. Je bent zelf meer verantwoordelijk voor de planning en deadlines. Niet iedereen kan hier goed mee omgaan.