Door de Coronacrisis zijn er op dit moment heel veel mensen die thuis werken. Wat een groot deel van deze mensen niet weet is dat er verschillende rechten zijn die als werknemer kunt aangrijpen. Een van de mogelijkheden is de thuiswerkplek vergoeding. Omdat hier nog altijd een hoop onduidelijkheid over bestaat hebben we het een en ander op een rijtje gezet.

Wat is de thuiswerkplek vergoeding?

Zoals je wel aan de term kunt zien is een thuiswerkplek vergoeding een vergoeding die je kunt krijgen wanneer je thuis werkt. Deze thuiswerkplek vergoeding is in sommige CAO’s opgenomen onder de bijzondere bepalingen. Het bijzondere aan de thuiswerkplek vergoeding is dat deze belastingvrij kan worden verstrekt. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het thuiswerken. Je kunt bijvoorbeeld de thuiswerkplek vergoeding krijgen als vergoeding voor een werkplek je communicatiemiddelen. Het moet dan wel gaan om de middelen die voor meer dan 10% voor het werk gebruikt worden. Een computer komt voor een vergoeding in aanmerking als je deze voor ruim 90% gebruikt voor het werken. Meer informatie over de specifieke kosten kun je terugvinden in je CAO als de van kracht is.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je in aanmerking komen voor de thuiswerkplek vergoeding dan zal je wel een aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste eis is dat er sprake is van een schriftelijk contract tussen jou en de werkgever. Hierin moet zijn bepaald zijn hoeveel dagen je thuis werkt en wat je doet tijdens dit werk. Dit is niet hetzelfde als de inrichting van de werkruimte. Dit is namelijk specifiek de inrichting van het hele kantoor. Het gaat bij de thuiswerkplek vergoeding echt om het verhalen van de kosten op de werkgever. Je kunt natuurlijk altijd even aan je baas vragen of er in jouw CAO iets is opgenomen over de thuiswerkplek vergoeding. Mocht er onduidelijkheid over bestaan, dan is het altijd mogelijk om even contact op te nemen met je rechtsbijstandverzekering.

Aftrekpost voor de belasting

Zoals we al even kort hebben vermeld is het ook mogelijk om de thuiswerkplek vergoeding in mindering te brengen op de belasting aan het einde van het jaar. Bijkomende voorwaarden zijn het zelfstandigheidscriterium en de inkomenscriteria. Je moet voor minimaal 70% aan thuiswerk verdienen ten opzichte van het totale inkomen. En je moet een werkruimte hebben die is afgescheiden van de woning. Dit moet een eigen ingang hebben. Als je aan deze eisen voldoet dan kun je in aanmerking komen voor de thuiswerkplek vergoeding met belastingaftrek. Als het goed is heb je door het lezen van dit artikel een beter beeld gekregen bij de mogelijkheden voor het ontvangen van de thuiswerkplek vergoeding. Als je thuis werkt en als je er recht op hebt moet je er zeker gebruik van maken, de kosten kunnen namelijk aardig oplopen door al dat thuiswerken.