De overheid adviseert ons momenteel om zoveel mogelijk thuis te werken in verband met het coronavirus. Waar in eerste instantie werd geadviseerd om tot 28 april thuis te werken, is de lockdown nu uitgesteld tot 20 mei. Nog nooit werd er zoveel thuisgewerkt in Nederland, maar ook wereldwijd. Uit onderzoek van Kieskompas blijkt dat de provincie Gelderland de meeste thuiswerkers telt in ons land. De provincie Limburg daarentegen staat helemaal onderaan de lijst.

44% van de Nederlanders werkt thuis

Uit de enquête onder 6000 mensen kunnen we concluderen dat 44% van de Nederlanders momenteel thuiswerkt. Dit zijn voornamelijk personen met een kantoorbaan of personen die in elk geval met een computer werken. 56% van de Nederlanders werkt momenteel niet thuis. De belangrijkste twee redenen hiervoor zijn: 1. sommige banen zijn eenmaal niet uitvoerbaar vanuit huis en 2. sommige mensen kunnen (tijdelijk) niet werken vanwege het coronavirus. Uit het onderzoek blijkt ook dat het thuis werken de meeste mensen prima afgaat. Daarnaast geeft bijna 70% van de ondervraagden aan dat het thuiswerken niet leidt tot meer stress.

Gelderland telt de meeste thuiswerkers en Limburg de minste

Uit het onderzoek kunnen we ook concluderen dat de provincie Gelderland de meeste thuiswerkers telt en de provincie Limburg de minste. Ruim 56% van de ondervraagden in Gelderland geeft aan momenteel thuis te werken. In Limburg is dat percentage slechts 33% en daarmee staat de provincie helemaal onderaan de lijst. Opvallend is ook dat de provincie Drenthe de grootste groep bevat van ondervraagden die aangeven momenteel niet thuis te werken vanwege de coronacrisis. De provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland tellen momenteel de meeste thuiswerkers van ons land en de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg de minste.

Thuis werken gebeurt normaal gesproken het meest in de Randstad

Uit onderzoek van het CBS in 2018 blijkt dat thuiswerken het meest gebruikelijk is in de Randstad: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De provincies Utrecht en Noord-Holland staan momenteel ook in de top-3 provincies van thuiswerkers vanwege het coronavirus. De provincies Zuid-Holland en Flevoland scoren daarentegen momenteel lager dan verwacht. Het landelijke gemiddelde van de thuiswerkers stond op 37%, maar dat is nu met 7% toegenomen vanwege de coronacrisis.

Tips bij het thuiswerken

  1. Zorg voor het juiste gereedschap

    De meeste mensen kunnen thuis niet even optimaal werken als op hun werkplek. Het minste wat je dus kan doen is zorgen voor het juiste gereedschap. Heb je een privé-laptop waar je niet prettig op kunt werken? Zorg dan dat je je werkcomputer thuis tot je beschikking krijgt. Op deze computer heb je ook beschikking tot alle tools om je werk goed te kunnen verrichten.

  1. Zorg voor een goede en rustige werkplek

    Thuis werken vraagt om meer discipline dan normaal. Er is niemand die je controleert en je wordt makkelijk afgeleid. Des te belangrijker is het om te zorgen voor een rustige werkplek. Naast een rustige ruimte is een ergonomische bureaustoel en een verstelbaar bureau het belangrijkste om thuis goed te kunnen werken

  2. Maak duidelijke afspraken met je collega’s

    Veel van je collega’s zullen waarschijnlijk niet (meer) fulltime beschikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld ook moeten zorgen voor hun kinderen. Gelukkig wordt het nu makkelijker dan ooit gemaakt om online videoconferenties te laten plaatsvinden. Maak duidelijke afspraken met je collega’s over elkaars beschikbaarheid, projecten en werkzaamheden.